1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница

+созылмалы тонзиллит бойынша осы жылы барлық бірінші қаралу жағдай //

созылмалы тонзиллит бойынша диспансерлік қаралу жағдайы //

лабораториялық анализдерді тапсырудың жағдайы

***

Ревматоидты артритпен сырқаттанушылықты зерттеу кезіндегі бақылау бірлігі болып не саналады?//

Осы жылдағы ревматоидты артритпен өршу үрдісі бойынша қаралу //

Ревматоидты артритпен сырқаттанумен қаралудың әрбір жағдайы //

+ ревматоидты артрит бойынша осы жылы барлық бірінші қаралу жағдай //

ревматоидты артритпен бойынша диспансерлік қаралу жағдайы //

лабораториялық анализдерді тапсырудың жағдайы

***

Қандай сұрақты зерттегенде ағымды статистикалық бақылау қолданылады?//

халық санағы //

медициналық қаралу бойынша сырқаттанушылықы зерттеу //

мақсатты тексеру барысында //

+УЕЖ сыр 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницақаттанушылықты //

медициналық тексеру барысындағы сырқаттанушылықы зерттеу

***

Қандай сұрақты зерттегенде ағымды статистикалық бақылау қолданылады?//

халық санағы //

медициналық қаралу бойынша сырқаттанушылықы зерттеу //

мақсатты тексеру барысында //

+сырқаттанушылықты өз еркімен қаралуы бойынша зерттеу//

сырқаттанушылықты балалар медициналық қаралуы бойынша зерттеу

***

Құрамы бойынша біртекті жиынтықтан алынған интенсивті көрсеткішерді салыстыру үшін қандай әдіс қолданылады?//

корреляция әдісі //

стандарттау әдісі //

+ықтималдылықтың әртүрлілік әдісі //

регрессиялық талдау //

динамикалық қатарлар

***

Төменде келтірілгендердің ішінен көрнекілік көрсеткішін анықтаңыз://

қала өлімінің құрылымында тыныс алу ауруларының үлесі 56 % құрайды //

Қазақстандағы туылу 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница деңгейі 1000-ға есептегенде 22,8- ге тең //

Әзірбайжандағы сәбилер өлімінің деңгейі 1000-ға есептегенде 9,8- ге тең //

+Қазақстандағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы 10 жыл ішінде 10,4 %- ке жоғарлады//

Қазақстандағы онкологиялық аурулармен аурушаңдылық 1000-ға есептегенде 17,6-ке тең

***

Төменде келтірілгендердің ішінен экстенсивті көрсеткішті анықтаңыз://

+қала өлімінің құрылымында жүрек –қантамыр ауруларының үлесі 46 % құрайды //Жапониядағы балалар өлімінің деңгейі 1000-ға есептегенде 5- ке тең //

2007 жылы Рессейде 10 мың тұрғынға сәйкес келетін дәрігерлер саны 38-ге тең болған //

2006 жылы Рессейде босану мен жасанды түсік саны 1:3-ке тең болды 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница //

соңғы 5 жыл ішінде жұқпалы аурулармен аурушаңдылық 30%-ға төмендеді

***

Төменде келтірілгендердің ішінен интенсивті көрсеткішті анықтаңыз://

қала өлімінің құрылымында бүйрек ауруларының үлесі 2,1 % құрайды //

+Қазақстандағы тұрғындардың жалпы аурушаңдық деңгейі 1000-ға есептегенде 104,2 құрды //

2010 жылы Қазақстанда 10 мың тұрғынға сәйкес келетін дәрігерлер саны 48-ге тең болған//

2006 жылы Даниядағы стандарттық өлім коэффициентердің 1000-ға есептегенде 6,3-ке тең болды //

Қазақстандағы тұрғындардың аурушаңдық деңгейі бір жылда 1,8%-ке төмендеді

***

келтірілгендердің ішінен көрнекілік көрсеткішін анықтаңыз://

қала 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница өлімінің құрылымында жүрек –қантамыр ауруларының үлесі 46 % құрайды //

Швецияда балалар өлімінің деңгейі 1000-ға есептегенде 5- ке тең //

2007 жылы Рессейде 10 мың тұрғынға сәйкес келетін дәрігерлер саны 38-ге тең болған //

2006 жылы Рессейде босану мен жасанды түсік саны 1:3-ке тең болды //

+соңғы 5 жыл ішінде жұқпалы аурулармен аурушаңдылық 27%-ға төмендеді

***

Төменде келтірілгендердің ішінен қатынас көрсеткішін анықтаңыз://

1000 тұрғынға шаққандағы аурушандық жағдайы //

Балалар аурушандығының ішіндегі қызамықың үлесі //

1000 тұрғынға шаққандағы тірі туған балалар саны //

+ 10 000 тұрғынға шаққандағы 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница дәрігерлер саны //

1000 тұрғынға шаққандағы өлген балалар саны

***

Сырқаттанушылықтың мезгілдік тербелісін бейнелеуге қандай диаграмма қолдануға болады?//

секторлық//

+радиальдік//

картограмма//

бағаналық//

шеңберлік

***

«Стационарда науқастың емделу күндерінің саны» деген өлшем қандай белгі болып табылады?//

атрибутивті //

салыстырмалы //

+сандық //

сапалы //

аралас

***

«Тұрмыстық жарақаттар саны» өлшемі қандай белгі болып табылады?//

атрибутивті //

орта //

+сандық //

вариабельді //

аралас

***

«Стационардағы керуеттің орта жылдық қолданылуы» өлшемі қандай белгі болып табылады?//

атрибутивті //

салыстырмалы //

+сандық //

сапалық //

аралас

***

«Емханада емделу күндер саны» өлшемі қандай белгі болып табылады?//

атрибутивті //

салыстырмалы //

+сандық //

сапалық //

аралас

***

Қандай белгілер атрибутивті болып табылады?//

дене массасы //

+емдеу н 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницаәтижесі //

бойы //

несептегі ақуыз мөлшері //

қандағы холестерин мөлшері

***

Қандай белгілер сандық болып табылады?//

+гемоглобин деңгейі //

тері қабатының түсі//

диагноз //

дене бітімінің типі //

тері серпімділігі

***

3 Деңгей

Орташа шамадағы орта қателік қандай көрсеткішке тура пропорциональді?//

бақылаулар санына //

вариациялық қатардағы зерделенетін белгінің жиілігіне //

+зерделенетін белгінің әртүрлілік көрсеткішіне //

шартты орта шамадан ауытқуына //

орта квадраттық ауытқу

***

Орташа шамадағы орта қателік қандай көрсеткішке кері пропорциональді?//

+бақылаулар санына //

вариациялық қатардағы зерделенетін белгінің жиілігіне //

зерделенетін белгінің әртүрлілік көрсеткішіне //

шартты орта шамадан ауытқуына //

орта квадраттық ауытқу

***

Орташа арифметикалы 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницақ шамадағы репрезентавтілік қателік көлемі неге тәуелді?//

бақылаулар санына//

+орта квадраттық ауытқу шамасына //

зерделенетін белгінің вариациялық қатарда кездесі жиілігі

орта квадраттық ауытқу//

зерделенетін белгінің жиілігіне

***

Егер орта арифметикалық сан 30.2 мм тең, ал бақылау саны 150 болса, симметриялық вариациялық қатардағы мода неге тең болады?//

28.2 мм //

29.2 мм//

+30.2 мм//

30.6 мм//

30.8 мм

***

Егер орта арифметикалық сан 50.8 кг тең, ал бақылау саны 200 болса, симметриялық вариациялық қатардағы мода неге тең болады?//

48.2 кг //

49.2 кг //

+50.8 кг//

60.2 кг//

60.8 кг

***

Егер орта арифметикалық сан 50.8 кг тең, ал бақылау саны 200 болса, симметриялық вариациялық қатардағы медиана неге тең болады?//

48.2 кг //

49.2 кг//

+50.8 кг//

60.2 кг//

60.8 кг

***

Егер орта арифметикалық сан 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница 30.2 мм тең, ал бақылау саны 150 болса, симметриялық вариациялық қатардағы медиана неге тең болады?//

28.2 мм//

29.2 мм//

+30.2 мм//

30.6 мм//

30.8 мм

***

Егер мода 25.2 кг тең, ал бақылау саны 120 болса, топтастырылған симметриялық вариациялық қатардағы орташа арифметикалық неге тең болады?//

20.2 кг//

29.2 кг//

+25.2 кг//

28.6 кг//

30.8 кг

***

Келесі кездейсоқ өсімдердің мағынасына қай варианта мода болады: 2,4; 1,3; 3,4; 5,2; 2,4; 5,8; 1,9; 2,4?//

+2,4//

3,4//

1,9//

5,2//

5,8

***

Келесі кездейсоқ өсімдердің мағынасына қай варианта мода болады: 12; 11; 15; 14; 12; 18; 16; 12;13?//

+12//

13//

14//

16//

***

Осындай өсім жиынтығында 6 варианта қай жиілікпен кездеседі: 2, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 6, 5, 9,?//

1//

2//

+3//

5//

***

Осындай өсім жиынтығында 12 варианта қай жиілікпен кездеседі: 10, 12, 16, 18, 13, 16, 18, 15, 14, 10?//

+1//

2//

3//

5//

***

Осындай өсім жиынтығында 12 варианта қай жиілікпен кездеседі: 6, 7, 4, 8, 9, 4, 6, 5, 4, 8, 2, 7?//

1//

2//

+3//

5//

***

Қай вариациялық қатар келесі мағыналарға сәйкес: 17; 16; 27; 19; 86; 85; 36?//

+16, 17, 19, 27, 36, 85, 86//

16, 17, 19, 36, 27, 85, 86//

16, 17, 19, 27, 36, 86, 85//

86, 85, 36, 16, 17, 19//

86, 85, 16, 17, 19, 36,27

***

Қай вариациялық қатар 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница келесі мағыналарға сәйкес:27; 26; 37; 29; 96; 95; 46?//

26, 27, 29, 46, 37, 95, 96//

+26, 27, 29, 37, 46, 95, 96//

26, 27, 29, 37, 46, 96, 95//

96, 95, 46, 26, 27, 29//

96, 95, 26, 27, 29, 46,37

***

Қай вариациялық қатар келесі мағыналарға сәйкес:37; 36; 47; 39; 66; 65; 56?//

36, 37, 39, 56, 47, 65, 66//

+36, 37, 39, 47, 56, 65, 66//

36, 37, 39, 47, 56, 66, 65//

66, 65, 56, 36, 37, 39//

66, 65, 36, 37, 39, 56,47

***

Егер орта арифметикалық сан 60.2 мм тең, ал бақылау саны 250 болса, симметриялық вариациялық қатардағы мода неге тең болады? //

35,2 мм//

39,2 мм//

+60,2 мм//

65,6 мм//

68,8 мм

***

Егер орта арифметикалық сан 90,8 мм тең, ал бақылау саны 500 болса, симметриялық вариациялық қатардағы мода неге тең болады? //

68,2 кг//

69,2 кг//

+90,8 кг//

100,2 кг//

120,8 кг

***

Егер орта арифметикалық сан 30,8 мм тең, ал бақылау саны 180 болса, симметриялық вариациялық қатардағы мода неге тең болады? //

30,2 кг//

30,2 кг//

+30,8 кг//

31,2 кг//

32,8 кг

***

Егер орта арифметикалық сан 16,2 мм тең, ал бақылау саны 120 болса, симметриялық вариациялық қатардағы мода 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница неге тең болады?//

15,2 мм//

15,6 мм//

+16,2 мм//

16,6 мм//

16,8 мм

***

Егер орта арифметикалық сан 35,2 мм тең, ал бақылау саны 150 болса, симметриялық вариациялық қатардағы мода неге тең болады?//

30,2 кг//

32,2кг//

+35,2 кг//

38,6 кг//

40,8 кг

***

Он бақылаудан осы таңдамаға қай вариациялық қатар сәйкес келеді (11, 4, 3, 15, 4, 8, 6, 10, 11, 10)?//

+3, 4, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 11, 15//

4, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 11, 15, 3//

4, 4, 6, 3, 8, 10, 10, 11, 11, 15//

3, 4, 4, 6, 10, 10, 10, 8, 11, 11, 15//

15, 3, 4, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 11

***

Егер белгілер арасындағы корреляция коэффициенті 0-ге тең болса, корреляциялық байланыстың сипаттамасы қандай?//

тура коррециялық байланыс//

+коррециялық байланыс жоқ //

кері коррециялық байланыс //

әлсіз коррециялық байланыс //

күшті коррециялық байланыс

***

Егер белгілер арасындағы корреляция коэффициенті 1,0-ге тең болса, корреляциялық байланыстың сипаттамасы қандай?//

+тура коррециялық байланыс//

коррециялық байланыс жоқ //

кері коррециялық байланыс //

әлсіз коррециялық байланыс //

орташа коррециялық байланыс

***

Егер белгілер 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница арасындағы корреляция коэффициенті 1,0-ге тең болса, корреляциялық байланыстың сипаттамасы қандай?//

+күшті корреляциялық байланыс//

коррециялық байланыс жоқ //

кері коррециялық байланыс //

әлсіз коррециялық байланыс //

орташа коррециялық байланыс

***

Келесі кездейсоқ өсімдердің мағынасына қай варианта мода болады: 10, 12, 18, 18, 13, 16, 18, 15, 14, 10?//

+18//

16//

10//

15//

***

Келесі кездейсоқ өсімдердің мағынасына қай варианта мода болады: 12, 12, 18, 12, 13, 16, 18, 15, 14, 10?//

+12//

16//

10//

15//

***

Келесі кездейсоқ өсімдердің мағынасына қай варианта мода болады: 10, 12, 18, 16, 16, 16, 18, 15, 14, 10?//

+16//

18//

10//

15//

***

Осындай өсім жиынтығында 13 варианта қай жиілікпен кездеседі: 10, 12, 16, 18, 13, 16, 18, 15, 14, 10?//

+1//

2//

3//

5//

***

Осындай өсім жиынтығында 14 варианта қай жиілікпен кездеседі: 10, 12, 16, 18, 13, 16, 18, 15, 14, 10?//

+1//

2//

3//

5//

***

1 деңгей

Облыстық аурухананың құрамына қандай бөлім кіреді? //

жалпы профильді стационар //

+кеңестік емхана //

алдын алу бөлімшесі //

егулерді жүргізу кабинеті //

ұйымдастырушы методологиялық кабинет

***

Қабылдау бөлімі не орындайды 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница? //

уақытша еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

+госпитализациядан бас тарту себептерін талдау //

тұрақты еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

науқастарды жоспарлы емдеу //

уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамасы

***

Қай мемлекеттерде жалпы тәжірибедегі дәрігерлер аса кең тараған? //

Қазақстанда //

+Ұлыбританияда //

Финляндияда //

АҚШ-та //

Жапонияда

***

Жалпы тәжірибелік дәрігер пациенті кім бола алады? //

барлық ересек тұрғындар //

жүктілерден басқа барлық ересек тұрғындар //

+тұрғындардың барлық жас-жыныстық топтары //

ересектер мен жасөспірімдер //

әйелдер мен балалар

***

Бала өмірінің бірінші жылындағы патронаждық қараулардың жиілігін көрсетіңіз: //

аптасына 1 рет //

айына 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница 1 рет //

+айына 2 рет //

айына 3 рет //

айына 5-6 рет

***

Науқасқа тек дәрігерлер мен медбикелертікелей қатынасатын, науқастарға күтім жүйесі қалай аталады? //

+2 дәрежелі //

3 дәрежелі //

1 реттік //

2 қадамды //

3 қадамды

***

Ауыл тұрғындарына медициналық қызмет көрсетудің бірінші кезеңін көрсетіңіз: //

+ ауылдық дәрігерлік пункт//

аудандық медициналық мекемелер//

облыстық станция//

ауылдық емхана//

қалалық аурухана

***

Ауылдық дәрігерлік аймақ құрамына қандай мекемелер кіреді? //

аудандық аурухана //

+аймақтық аурухана, ФАП, дәрігерлік амбулатория //

диспансер //

әйелдер кеңесі //

балалар ауруханасы

***

Хирургиялық стационарда біріншілік тіркеме есеп беру құжатнама формаларының бірін атаңыз : //

еңбекке жарамсыздық парағы //

уақытша 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница еңбекке жарамсыздық туралы есеп беру //

+оперативті араласуларды тіркеу журналы //

статистикалық талон //

амбулаторлы науқастың медициналық картасы

***

Дәрігерлік кеңес комиссиясымен берілген, сырқат түрлерінің тізіміне сәйкес, еңбекке жарамсыздық парағының макимальді ұзақтығы қандай? //

4 күн //

20 күн //

1 ай //

2 ай //

+4 ай

***

Жүктілерге қызмет көрсету бойынша әйелдер кеңесі жұмысының көрсеткішін анықтаңыз: //

+уақытылы жүктілерді бақылауға алу //

стационарда орташа емделу ұзақтығы //

аурушаңдық //

шақыртулар кезіндегі жүктеме //

оперативті араласу ұзақтығы

***

Босану үйі жұмысының көрсеткіші қандай? //

аймақталу пайызы //

шақыртулар кезіндегі жүктеме //

е 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницаңбекке жарамсыздық парағы бойынша ұзақтылық//

+перинатальді өлім //

оперативті араласу ұзақтығы

***

Бүгінгі таңда медициналық көмектің қай түрі ресурстық толымды болып табылады? //

амбулаторлы- емханалық //

+стационарлық //

санаторлы- курорттық //

жедел медициналық көмек //

күттірмейтін

***

Еңбекке жарамсыздықтың қандай түрін ұзақтығына байланысты ажыратады?//

+уақытша еңбекке жарамсыздық //

толық еңбекке жарамсыздық //

жартылай еңбекке жарамсыздық //

толық емес еңбекке жарамсыздық //

тұрақсыз еңбекке жарамсыздық

***

Бас медбике қандай жұмысты орындайды? //

+аурухананың бүкіл кіші буынды қызметкерлері мен медбикелік жұмысты бақылайды //

директорлар кеңесінде жұмыс істейді //

ж 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницаұмсақ құрал- саймандар қолданылуын бақылап отырады //

дәрігерлер жұмысын бақылайды //

аурухана бөлімшелерінде жұмыс істейді

***

Жоғары мамандандырылған стационарлық медициналық көмекке квотаны кім береді?//

учаскілік терапевт

емхана бөлімінің орынбасары

стационардың бас дәрігері

ДКК комиссиясы

+денсаулық сақтау басқармасының арнайы комиссия

***

ҚР ДСМ 21.03.2006ж қабылданған №124”БМСК көрсететін медициналық ұйымның жұмысы туралы” бұйрығы бойынша 1 аймақтық терапевтке келетін тұрғындар саны://

900 адам//

1000 адам//

1500 адам//

+2200 адам//

3300 адам

***

Блок 3 Маңызды инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың эпидемиологиясы. Медико-әлеуметтік көмекті ұйымдастыру. Алдын алу. Денсаулық сақтауды ұйымдастыру

2 деңгей

«Қаралу» ұғымына не кіреді? //

+сырқаттану 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницаға байланысты алғаш рет медициналық көмек сұраушы науқастар саны //

науқастардың медициналық мекемеге алғашқы және қайталамалы қаралулардың барлық санының қатынасымен //

науқастардың медициналық мекемеге алғашқы және қайталамалы қаралулардың барлық абсолюттік саны //

емханаға шағымданған науқастар саны //

өзінің аймақтық дәрігеріне шағымданған жалпы науқастар саны

***

Амбулаторлы- емханалық мекемелерге қаралу көрсеткіші қалай анықталады?//

шағымданулар санының қаралулар санына қатынасымен //

шағымданулар санының тұрғындар санына қатынасымен //

қаралулар санының медициналық көмек сұранысының санына қатынасымен//

тұрғындар санының қаралулар санына қатынасымен 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница //

+қаралулар санының тұрғындар санына қатынасымен

***

Аурухана мен емхана жұмысында орынбасушылық нені қарастырады? //

жоспарлы госпитализацияны орталықтандыру //

+госпитализацияға жолдаманың негізделуін талдау //

тұрақты еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

уақытша еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамасы

***

Аурухана мен емхана жұмысында орынбасушылық нені қарастырады? // жоспарлы госпитализацияны орталықтандыру //

тұрақты еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

+аурухана мен емхана диагноздарының сәйкес келуін талдау //

уақытша еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамасы

***

Аурухана мен емхана жұмысында орынбасушылық нені қарастырады 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница? //

жоспарлы госпитализацияны орталықтандыру //

тұрақты еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

+науқасты госпитализациялауға дайындау //

уақытша еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамасы

***

Аурухана мен емхана жұмысында орынбасушылық нені қарастырады? //

жоспарлы госпитализацияны орталықтандыру //

тұрақты еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

+жедел жәрдем ауруханаларын құру //

уақытша еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

бос керует орындарға госпитализациялау

***

Аурухана мен жедел жәрдем жұмысында орынбасушылық нені қарастырады?//

жоспарлы госпитализацияны орталықтандыру //

+жедел жәрдем мен стационар диагноздарының сәйкес келуін талдау //

науқасты госпитализациялау 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницаға дайындау //

уақытша еңбекке қабілетсіздікті дәлелдейтін құжаттарды беру //

уақытша еңбекке жарамсыздық сараптамасы

***

Төсек айналымын қалай есептеледі?//

+емделген науқастар саны: төсектің орташа айналымы//

науқастардың ауруханада емделген күнідерінің саны: жазылып шыққан науқастар саны//

емделген науқастар саны :жазылып шыққан науқастар саны//

науқастардың ауруханада емделген күнідерінің саны: Емделген науқастар саны//

стационарда нақты емделген кундердің саны :төсектің орташа айналымы

***

«Дәрігерлік жұмыс қызметі» көрсеткіші нені білдіреді? //

бір қабылдау сағатының ішінде дәрігерге шағымданулар саны //

бір жұмыс күнінің ішінде д 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страницаәрігерге шағымданулар саны //

бір айдың ішінде дәрігерге шағымданулар саны //

+бір жылдың ішінде дәрігерге шағымданулар саны //

бір жылдың ішінде дәрігер жұмысының саны

***

Стационар қызметін бағалауға мүмкіндік беретін, сіздің ойыңызша, аса маңызды белгініт көрсетіңіз: //

+емдеу қорытыныдылары бойынша науқастарды орналастыру //

тұрғындардың дәрігерлермен қамтылуы //

емдеудің орташа ұзақтығы //

тұрғындарды керуеттермен қамту //

керуеттің ортажылдық қолданылуы

***

Қандай фактор науқастың керуетте болуының орташа ұзақтығына әсер етеді?//

диагностика мен емдеудің уақытылы болмауы //

+дәрігерлердің квалификациясы //

стационардағы өлім деңгейі //

стационарға түсу 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница уақыты //

орта буынды мед қызметкерлердің квалификациясы

***

Медициналық құжатнаманың қандай түрі емхана мен аурухана жұмысының орынбасуын қамтамасыз етеді? //

ауруханадан шығу картасы //

жұқпалы ауру жағдайындағы жедел хабарлама //

+емханалық науқастың медициналық картасы //

емханалық науқастың картасынан көшірме //

ауруханалық науқастың медициналық картасы

***

Медициналық құжатнаманың қандай түрі емхана мен аурухана жұмысының орынбасуын қамтамасыз етеді? //

ауруханадан шығу картасы //

жұқпалы ауру жағдайындағы жедел хабарлама //

емханалық науқастың медициналық картасы //

+шығару эпикризі //

Ауруханалық науқастың медициналық картасы

***

Бір жылдың ішінде күндер санынан асатын, бөлімшедегі керует орындарының ортажылдық қолданылуы нені білдіреді: //

Дата добавления 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentasbonpp.html
documentasbouzx.html
documentasbpckf.html
documentasbpjun.html
documentasbprev.html
Документ 1Деңгей Денсаулық сақтауды негіздейтінқоғамдық денсаулық факторларының үлесін көрсетіңіз (Ю.П.Лисицын бойынша):// 4 страница